Stainless Steel Potato Masher.

Potato Masher

$2.00Price